Социално консултиране, съвети за легализация, клиринг

Съветваме ви за начините (отново) да бъдете включени в здравното осигуряване.

Ние ви съветваме по въпроси, свързани с правото на пребиваване и убежище.

Ние ви подкрепяме в комуникацията с платците (например център за работа, служба за социално подпомагане и т.н.) и здравно осигуряване.

контакт
+49 157 37035 296
lcs@aks-thueringen.de
PGP-Key & Fingerprint